Józef Ostaszewski, Karol Małłek, Adam Chętnik, Witold Witkowski. Kartka z dziejów współpracy mazursko-mazowieckiej i mazursko-kurpiowskiej

Janusz Małłek
2019 Echa Przeszłości  
Artykuł przedstawia nieznane dotąd fakty współdziałania Mazurów z Działdowszczyzny z Mazurami z Mazowsza na rzecz zjednoczenia Prus Wschodnich z Polską w I połowie XX w. Na treść artykułu składają się trzy części: 1. Kontakty Związku Mazurów z dr Józefem Ostaszewskim i "Gazetą Mławską" w latach 1935–1939. 2. Tajny Mazurski Instytut Badawczy w latach okupacji hitlerowskiej i udział w jego pracach Mazowszan Zawkrzańskich. 3. Instytut Mazurski w Olsztynie miejscem współpracy Mazurów Działdowskich
more » ... urów Działdowskich (Karol Małłek), Mazowszan Zawkrzańskich (Witold Witkowski) i Kurpiów (Adam Chętnik) w pierwszych latach PRL.
doi:10.31648/ep.4844 fatcat:ipbkpf5sdfgghbfp6yvlvicvfi