ANALYSIS OF TRENDS AND PROBLEMS OF UKRAINIAN EXPORTS DEVELOPMENT IN POST-REVOLUTION PERIOD

O. I. Duma, M. M. Yakymets
2019 Efektyvna ekonomika  
ANALYSIS OF TRENDS AND PROBLEMS OF UKRAINIAN EXPORTS DEVELOPMENT IN POST-REVOLUTION PERIOD У статті автором досліджено тенденції розвитку експортної діяльності в Україні за період 2012-2018 рр. Проаналізовано географічну та категорійну структуру експорту України. За результатами аналізування виявлено структурні зрушення в українському експорті, зокрема в розрізі країн торговельних партнерів України в СНД. Проаналізовано структуру експорту в Російську федерацію та розроблено матрицю замінності
more » ... ючових категорій товарів на партнерів з країн ЄС, які реалізують попит на аналогічний товар. Виявлено ключові проблеми розвитку експорту українського бізнесу в ЄС. Серед них визначено значні бюрократичні бар'єри для входу на ринок ЄС, недосконалість законодавства, помилковий підхід українських підприємців та керівників бізнесу до започаткування експорту, відсутність або невідповідна державна підтримка експорту. Визначено необхідність розроблення набору експортних стратегій та стратегій підтримки експорту для забезпечення стійкого зростання зовнішньоекономічних операцій українських підприємств. Tendencies of development of export activity in Ukraine in the period of 2012-2018 has been researched in the article. The reduction of exports in the post-revolutionary period in 2014-2016 and the growth of the negative balance of foreign trade operations from 2016 are revealed. The negative balance of trade balance of Ukraine in 2018 amounted to -9 852.6 million USD. The structure by geography and categories of Ukrainian export operations has been analyzed. The results of the analysis revealed structural changes in Ukrainian exports, in particular, in the context of the trading partners of Ukraine in the Commonwealth of independent states (CIS). The analysis
doi:10.32702/2307-2105-2019.7.120 fatcat:5kc3lwudsnhvnmwswehbev35cy