Growth Performance, Body Composition, Haematological and Serum Parameters to Fish Meal Replacement by Soybean Meal and Cottonseed Meal in Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii)

Nesrin Emre, Derya Güroy, Fatma Banu Yalım, Yılmaz Emre, Betül Güroy, Serhan Mantoğlu, Onur Karadal
2018 Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research  
In this study, the effects of replacement of fish meal by soybean meal and cottonseed meal on growth, body composition, blood and serum parameters of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) were investigated. Five experimental diets were formulated to be isonitrogenous (49 % protein) and isolipidic (20 % lipid). Diets were prepared with graded levels (20 % and 40 %) of soybean (SM) and cottonseed (CM) meals as SM20, SM40, CM20, CM40 and a control diet (FM, only fish meal with no SM and CM
more » ... with no SM and CM inclusion). Sturgeon (50.00±0.06 g) were randomly distributed into fifteen 500-L square tanks at 25 fish per tank. Fish were weighed in bulk biweekly after suspending feeding for 1 day. Fish were fed near satiation by hand at 08:00, 12:00 and 16:00 hours for 8 weeks. Sturgeon fed CM20 and CM40 diets displayed higher specific growth rate (SGR) and lower feed conversion ratio (FCR) when compared with fish fed SM40 and FM (P<0.05). There were no differences among groups for the percentage of blood cells, including lymphocytes, monocytes and granulocytes of sturgeons. Alkaline phosphatase (ALP) of SM20 and SM40 groups were significantly lower than that of FM group (P<0.05). The results of this study revealed that dietary cottonseed meal could be used for enhancement in juvenile sturgeon. Öz: Bu çalışmada, balık unu yerine soya fasulyesi unu ve keten tohumu küspesi kullanımının Rus mersin balığında (Acipenser gueldenstaedtii) büyüme, vücut kompozisyonu, kan ve serum parametreleri üzerine etkileri incelenmiştir. İzonitrojenik (% 49 protein) ve izolipidik (% 20 yağ) olmak üzere beş deneysel yem formüle edilmiştir. Yemler, kademeli seviyelerde (% 20 ve % 40) soya unu (SU) ve keten tohumu küspesi (KU) ilavesiyle SU20, SU40, KU20, KU40 ve bir de kontrol yemi (SU ve KU ilavesi olmadan sadece balık unuyla (BU)) olarak hazırlanmıştır. Deneme başlangıcında, tank başına ortalama 50,00 ± 0,06 g ağırlıktaki 25 balık, 500 L'lik 15 adet kare tanka rastgele dağıtılmıştır. Balıklar iki haftada bir, 1 gün beslemeye ara vermek suretiyle toplu olarak tartılmıştır. Balıklar 8 hafta boyunca 08:00, 12:00 ve 16:00 saatlerinde doyana kadar beslenmiştir. KU20 ve KU40 ile beslenen mersin balıkları BU ve SU40 ile beslenenlere göre daha yüksek spesifik büyüme oranı (SBO) ve daha düşük yem dönüşüm oranı (YDO) göstermiştir (P<0,05). Balıkların kan hücrelerinden lenfosit, monosit ve granülositler gruplar arasında bir farklılık yoktur. SU20 ve SU40 gruplarının Alkalin fosfat (ALF) BU grubundan önemli derecede düşüktür (P<0,05) Bu çalışmanın sonuçları, yavru mersin balığı için yemsel keten tohumu küspesinin kullanılabileceğini göstermiştir. Anahtar kelimeler: Su ürünleri yemi, yemsel ikame, mersin balığı beslemesi, Acipenser gueldenstaedtii
doi:10.17216/limnofish.460773 fatcat:hj7wwew23bfx3pxcblv6k767am