Geoekonomia nowej rzeczywistości / Geoeconomics of new reality

Jolanta Żukowska
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2016.439.36 fatcat:6re3e3as3zhtnhw3jdj3ikbn5e