Kükürt Gübrelemesi ile Kolzada Tokoferol çeriğinin Değişimi Üzerine Bir Not A Note on the Change of Tochoperol Content in Rapeseed with Sulphur Fertilization

C Egesel, F Kahriman, M Gül, Cem Ömer, Fatih Kahriman, Muhammet Gül
2011 unpublished
Özet: Kolza tohumunda doğal olarak bulunan tokoferoller antioksidan ve E vitamini özellikleri nedeniyle sağlık açısında önemli bileşiklerdir. Kolzada tokoferol içeriğinin geliştirilmesi yağ kalitesine olumlu etkiler yapabilir. Kükürtlü gübrelemenin kolza tohumundaki tokoferol içeriğine etkisini inceleyen araştırma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada kükürdün kolzada tokoferol miktarı ve bileşenleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Denemede kontrol (S0: 24 kg da) ile birlikte iki
more » ... (S1:24 kg da N + 10 kg da S, S2: 24 kg da N + 20 kg da S) kükürt dozu, beş ayrı genotipe tarla şartlarında uygulanmış ve alınan örneklerde toplam yağ oranı ile yağda bulunan tokoferol içeriği ile ilgili gözlemler yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre gübre uygulamalarının delta tokoferol içeriği dışında diğer tokoferol bileşenleri üzerine önemli derecede etki ettiği anlaşılmıştır. Kullanılan genotipler tokoferol bileşenleri bakımından önemli bir değişim göstermemiştir. Araştırma bulguları farklı oranlarda kükürt uygulamasının kolzada tokoferol içeriğine olumlu etkileri olabileceğini göstermiştir. Anahtar kelimeler: Brassica napus, sağlık, antioksidanlar Abstract: Tocopherols are naturally occurring compounds in rapeseed and have important health benefits owing to their antioxidant and vitamin E activity. Enhancing tocopherol concentration would positively affect the quality of rapeseed oil. There has been a limited amount of research on the effects of sulphur fertilization on rapeseed. This study aimed to investigate the effect of sulphur on the concentration and composition of tocopherol compounds in rapeseed. In the field trial, two different doses of fertilization (S1:24 kg da N + 10 kg da S, S2: 24 kg da N + 20 kg da S) were applied along with the control (S0: 24 kg da N) onto five rapeseed genotypes, and data were collected on total oil concentration as well as the tocopherol concentrations in the oil. Data indicated a significant fertilization effect on tocopherol compounds, except for delta-tocopherol. Genotype was not a significant source of tocopherol variation. Results of this study suggest different doses of sulphur application may have favorable effects on tocopherol concentration in rapeseed.
fatcat:eg6rk5nnqnfa5oiuzbnmmoaady