Geoterminio vandens ir sapropelio procedūrų įtaka gyvenimo kokybei

Lolita Rapolienė
2015 Sveikatos mokslai  
Pasaulyje geoterminiai ištekliai, tokie kaip karštosios versmės ar geoterminis vanduo, užima svarbią vietą sveikatingumo ir sveikatinimo sektoriuose. Balneoterapijos procedūros (terminis vanduo ir peloidai) turi terminį, mechaninį, cheminį ir imunologinį komponentą, kaip ir psichologinį poveikį žmogaus organizmui. Tyrimo tikslas: nustatyti aukštos mineralizacijos geoterminio vandens ir sapropelio poveikį gyvenimo kokybei. Metodika. Tyrimas atliktas 2015 metais su 103 dalyviais, kurių amžiaus
more » ... urkis buvo 39 metai. Dalyviai gavo 10-15 aukštos mineralizacijos 27,6 g/l geoterminio vandens, jo kombinacijos su sapropelio aplikacijomis, sapropelio įvyniojimo arba sapropelio vonių 15-40 min. procedūras. Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimui naudotas SF-36 klausimynas. Skaičiavimai atlikti naudojant statistinį programų paketą SPSS 20. Rezultatai: nustatyta, kad fizinį aktyvumą statistiškai reikšmingai padidina kombinuotos sapropelio ir geoterminio vandens mišinio vonios (p=0,041); energingumą- 15 min. geoterminio vandens vonios (p=0,009), jų kombinacija su sapropelio aplikacijomis (p=0,004) ir sapropelio įvyniojimai (p=0,015); socialinę funkciją- sapropelio įvyniojimai (p=0,05); emocinę būklę pagerina geoterminio vandens ir sapropelio aplikacijų procedūros (p=0,019); bendrą sveikatą- 20 min. geoterminio vandens procedūros (p=0,05). Teigiamas geoterminių vonių poveikis išlieka iki 4 mėnesių po procedūrų (p=0,035). Išvada: geoterminio vandens ir sapropelio procedūros, tiek kartu, tiek atskirai reikšmingai pagerina bendrą sveikatą, funkcinę būklę ir gyvybingumą.
doi:10.5200/sm-hs.2015.105 fatcat:ykcqmroyjzggjipe3opps3kzk4