VARUS DİZİLİM BOZUKLUĞU VE PRİMER OSTEOARTROZLU DİZLERDE TOTAL DİZ PROTEZİ SONRASI PROKSİMAL TİBİOFİBULAR KAYNAKLI AĞRI HASTA MUTSUZLUĞUNA NEDEN Mİ?

Andaç AKBAŞ, Hakan BOYA, Özal ÖZCAN, Gökhan MARALCAN
2017 Kocatepe Tıp Dergisi  
doi:10.18229/kocatepetip.368673 fatcat:ld4s7ko6l5aufbiroui6q4n7tm