Trajectory Tracking based on Adaptive Sliding Mode Control for Agricultural Tractor

Chengqiang Yin, Shourui Wang, Xiaowei Li, Guanhao Yuan, Chao Jiang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3002814 fatcat:ojsc7h7dp5bcxn3ezbofjfjfcu