Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi

Handan ANKARALI, Şengül CANGÜR, Mehmet Ali SUNGUR, Safinaz ATAOĞLU
2018 Duzce Universitesi Tip Fakültesi Dergisi  
Amaç: Bu araştırmanın amacı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencilerine uygulanan sınav sorularının geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır.Gereç ve Yöntemler: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci İşlerinden 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim-öğretim yıllarına ait Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencilerine uygulanan sınav sonuçları elde edilmiştir. 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim-öğretim yıllarında Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencilerine uygulanan
more » ... erine uygulanan toplam 38 kurul sınavı ve 6 dönem sonu sınavı olmak üzere 44 sınav sonucu incelenmiştir. Her bir sınav için 100 soru seçilmiş ve incelenen toplam soru sayısı 4400 adettir. Sınava giren her birey analize dahil edilmiştir. Sınav sorularının geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek için her bir sınava ayrı ayrı "Madde Yanıt Analizi" uygulanmıştır. Her bir sınavın güvenirliğini değerlendirmek için Kuder-Richardson 20 (KR20), KR21 ve Spearman-Brown güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır.Bulgular: Çalışma sonucunda, 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim-öğretim yıllarında Dönem I ve Dönem II ders kurul sınavlarına ait soruların oldukça kolay düzeyde olduğu ve ayırt edici sorulardan oluştuğu, Dönem III ders kurul sınavına ait soruların oldukça kolay düzeyde olduğu ve düzeltilmesi gereken sorular olduğu söylenebilir. Dönem I, Dönem II final sınavlarına ait soruların ise orta düzeyde zor oldukları ve düzeltilmesi gereken sorular olduğu gözlenmiştir. Dönem III final sınavına ait soruların oldukça zor düzeyde olduğu ve çok zayıf nitelikte yani sınavda yer almaması gereken sorular olduğu söylenebilir.Sonuç: Sınav niteliğini ve öğrenci başarısını değerlendirmek için uygulanan sınavların hem genel hem de soru bazında farklı teknikler kullanılarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca sınav sorularının kalitesini artırmak amacıyla tıp fakültesi öğretim üyelerine Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme konularında eğitimlerin verilmesi tavsiye edilmektedir.
doaj:0fca46a17eb341bebb361616f05b3af5 fatcat:gtobfqoakfaslpoico5kwg2bo4