PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF ACTIVE METHODS USED IN THE TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE TO THE LYCEUM STUDENTS

Євгенія Сухраменда
2019 Problems of the humanitarian sciences. Psychology Series  
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЛІЦЕЇСТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація. У статті розглядаються психологічні основи методів, які застосовуються у викладанні іноземної мови. Це стосується різних методик проблемного й програмованого навчання та деяких аспектів інтерактивних методів. Інтерактивні методи реалізують методологію співпраці й розв'язують завдання виховання у процесі навчання. Використання аналізованих методів у викладанні іноземної мови підсилює розвивальне навчання. Ключові
more » ... ва: навчальна діяльність, інтерактивні методи, проблемне, програмоване навчання, мотивація, творче співробітництво.
doi:10.24919/2312-8437.43.159090 fatcat:rqmkadsifbabtinxygxcgahz4a