Migracije v slovenskem »zamejstvu« v Italiji po drugi svetovni vojni [chapter]

Aleksej Kalc
2020 Mikro in makro. Pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije, 1. knjiga  
Aleksej Kalc ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije akalc@zrc-sazu.si UP FHŠ, Oddelek za zgodovino in Inštitut za medkulturne študije mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici up fhš 18 nja« sta tu povzročila množične in raznolike transferje prebivalstva ter korenite spremembe etnične strukture na eni in drugi strani državne meje. V migracijskih gibanjih so bili soudeleženi vse prisotne narodne skupnosti in pripadniki različnih ideoloških
more » ... ličnih ideoloških taborov ter političnih skupin. Izseljevanja in priseljevanja so bila neposredni učinki teritorialnih sprememb kot tudi posledice državnih politik, političnega ozračja in družbenoekonomskih situacij, ki so jim botrovali tudi sami migracijski premiki. Potekala so večinoma z vzhoda na zahod, a tudi v obratni smeri, iz kapitalističnega sveta v socialistično Jugoslavijo in iz slovenskih zamejskih območij v zahodni svet. Prispevek ponuja sliko migracijskih gibanj, ki so od konca druge svetovne vojne do devetdesetih let 20. stoletja vidneje zaznamovala t. i. slovenski manjšinski ali »zamejski« prostor v Italiji. Predstavljeni so premiki prebivalstva, zgodovinski konteksti in specifične okoliščine, v katerih so se pojavili, ter njihova vloga v sooblikovanju družbene, politične in kulturne fiziognomije obravnavanega območja. Govorimo tudi o organizacijskih in identitetnih značilnostih migracijskih skupnosti, njihovih razmerjih z izvornimi okolji in njihovem mestu v zgodovinskih obravnavah ter zgodovinskih spominih.
doi:10.26493/978-961-7023-13-8(1).17-45 fatcat:bjhzvhbcafh63lysmoqsmeubne