Uniwersytet Łódzki

Wydział Filologiczny, Instytut Romańskiej
unpublished
Discours académique et pratique professionnelle autorstwa mgr Agaty Kozielskiej Geneza rozprawy doktorskiej Pani mgr Agaty Kozielskiej nawiązuje do zawodowych zainteresowań Doktorantki łączących czynne wykonywanie zawodu tłumacza oraz nauczyciela akademickiego, który prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu przekładu obcojęzycznego. Zarówno praktyka tłumaczeniowa jak i codzienna praca ze studentami nabywającymi kompetencje tłumacza w toku studiów neofilologicznych pozwoliły jej dostrzec i jasno
more » ... ormułować problematykę badawczą, której pokłosiem jest przedstawiona mi do recenzji dysertacja doktorska zatytułowana Formation de traducteurs à l'université. Discours académique et pratique professionnelle. Praca doktorska Pani mgr Agaty Kozielskiej dotyczy zagadnień związanych z optymalizacją procesu kształcenia przyszłych tłumaczy w ramach studiów uniwersyteckich na kierunkach neofilologicznych. Może dobrze byłoby doprecyzować w tytule rozprawy, że przeprowadzone badania empiryczne dotyczą przyszłych adeptów sztuki tłumaczenia poprzez dodanie przymiotnika futurs przed rzeczownikiem traducteurs. Inaczej tytuł może wprowadzać nieporozumienie i sugerować, że chodzi o kształcenie (doskonalenie) tłumaczy, którzy formację inicjalną mają już za sobą. Po przeanalizowaniu treści rozprawy nasuwa mi się także wątpliwość dotycząca drugiej części tytułu, która sugeruje, że przedmiotem analizy Doktorantki jest dyskurs akademicki, tymczasem głównym przedmiotem badań nie jest analiza dyskursu lecz sposób realizowania dydaktyki tłumaczenia tekstów obcojęzycznych w jednostkach naukowo-dydaktycznych proponujących studentom specjalizację translatorską.
fatcat:vs5b5q6jlvgufee5hlmxkzbpc4