Επιπλοκές της χρήσης του ενδοαορτικού ασκού σε κλινικές και πειραματικές εφαρμογές [thesis]

Χαράλαμπος Παρίσης
doi:10.12681/eadd/25698 fatcat:eyoqsfopj5eopc7eiij6uehizm