Strokovno izpopolnjevanje na delovnem mestu

Levina Hribernik
1971 Obzornik zdravstvene nege  
Med. s. Levina H r i ber n i k, Srednja medicinska šola Maribor Strokovno izpopolnjevanje na delovnem mestu lzobraževanje na delu je izobraževalna dejavnost, ki jo načrtuje in organizira delodajalec za svoje uslužbence. Tako jim pomaga pri učenju, pridobivanju znanja in spretnosti, ki jo ustrezna delovna organizacija aIi ustanova zahteva za dosego specifičnih namenov. Ustanova, v našem primeru bolnišnica, je odgovorna za razvoj svojega osebja do najvišje stopnje uresničenja. Za odločilen vpIiv
more » ... Za odločilen vpIiv znanja na uspehe zdravljenja in posredno s tem na napredek medicine je potrebno nadaljnje izpopolnjevanje, hkrati pa terja tudi, da postaneta vzgoja in izobraževanje kadrov sestavni del dnevnih obveznosti. Investicija, vložena za izobraževanje ljudi, je potrebna najmanj toliko, kakor investicija za opremo. lzobraževanje v službi je nepretrgan proces z napredujočim programom, ki pomaga osebju, da se prilagodi svojim nalogam na oddelkih in v celotni bolnišnični organizaciji. Tako izobraževanje na delu izhaja seveda iz potreb bolnišnice, ki mora reševati vedno večji problem, kako pripraviti svoje osebje, da gre v korak in s tempom razvoja. Izobraževanje na delu za nas sestre sestavljajo v glavnem štiri področja: -orientacijski program, -rutinske vaje, -usposabljanje v vodstvu in upravljanju, -nadaljnje strokovno izobraževanje. Z orientacijskim programom uvedemo novo sestro v njene dolžnosti in okolje, da kolikor mogoče hitro postane koristna. V kratkem, jedrnatem programu naj bi se seznanila z vodstvom bolnišnice in sodelavci, z razporeditvijo oddelkov, z bolnišnično strokovno ideologijo, statutom, delovnim časom in z jasnim opisom svojega delovnega mesta, hkrati pa z dolžnostmi, odgovornostjo in pravicami na oddelku, kjer bo delala. Prednosti takega programa so očitne. Zlasti izredno skrajšamo čas, ki je novi sestri potreben, da se privadi novi situaciji, ker se izognemo zmešnjavi, napačnim interpretacijam, napakam, nezadovoljstvu in pritisku, ki ga izvaja stari personal na nove člane kolektiva. Tudi teamu pomagamo, da hitreje sprejme in vključi novo sestro. Ta se brez takega programa čuti tujo, nekoristno in izgubljeno, kar še dodatno vpIiva na njen delovni efekt v negativnem smislu. Rutinske vaje razvijajo znanje in spretnost osebja, kar je še posebno pomembno za skladno delovanje teamov. Te vaje niso potrebne samo novi sestri na oddelku. Mišljene so kot redna oblika za seznanjanje osebja z novimi napravami in tehnikami dela na oddelku, kakor tudi za obnavljanje postopkov, ki se večkrat hitro pozabijo.
doaj:433aaca77dbf4ad09f1a0519c9240ce1 fatcat:jo5xiiy4pbe23pnbprww6rakyu