Wybrane aspekty stylu życia a utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym / The selected aspects of lifestyle and work-life balance

Dorota Kanafa-Chmielewska, Natalia Bartosz, Irina Piróg-Nabokowa
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2016.430.14 fatcat:5cpsbuozvnflhgadxtz5yyli7q