Методи виховного впливу батьків на дитину в українських народних казках

Вікторія ПЛОТНІКОВА
2020 Humanities science current issues  
Вікторія ПЛОТНІКОВА, orcid.org/0000-0003-0948-2993 аспірантка ІІІ курсу кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна) asp-18-plotnikova@kdpu.edu.ua МЕТОДИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ БАТЬКІВ НА ДИТИНУ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ Виховання дитини в родині в українських народних казках -складний і багатогранний процес. У науковій літературі зазвичай виокремлюють керівну роль батька як очільника родини, який вирішує долю її членів,
more » ... долю її членів, тоді як жінка характеризується через лагідність і любов. Проте саме злагоджені, системні, свідомі й послідовні методи виховання здатні досягти бажаного результату. У статті досліджено методи виховного впливу батьків на дитину в українських народних казках. Зазначені методи класифіковано за часом впливу, за обов'язковістю виконання, за відносинами, що виникають, за способом регулювання та за складом. За часом впливу виокремлено ретроспективні (вплив, спрямований на виправлення вже наявних недоліків), констатувальні (влив, спрямований на теперішнє) та прогностичні (вплив, зосереджений на розвиткові дитини надалі) методи. За обов'язковістю виконання -імперативні (неухильне виконання) та диспозитивні (вплив дорадчого характеру) методи. За відносинами, що виникають, методи виховного впливу поділено на визначальні (встановлюють норми, правила, заборони), регулятивні (впорядковують відносини між учасниками) й охоронні (підтримують уже наявні відносини). За способом регулювання -поради, дозволи, приписи, заборони, заохочення, осуд. За складом виокремлено прості (містять одне правило, умову, завдання), складні (містять кілька правил, умов, завдань) та альтернативні (містять кілька правил, умов, завдань, серед яких можливий вибір). В українських народних казках батьки обирають методи виховного впливу відповідно до рівня розвитку дитини, враховуючи індивідуальний підхід, застосовують їх системно, послідовно, свідомо, у зв'язку із життям. Проте не всі герої наприкінці отримують для себе бажаний результат, адже тільки за умови правильного вибору методів виховного впливу батька й матері персонажі українських народних казок здобувають щасливий фінал. Ключові слова: українські народні казки, батьки, методи виховного впливу, виховання, класифікація методів виховного впливу. ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) Плотнікова В. Методи виховного впливу батьків на дитину ... them systematically, consistently, consciously, in connection with life. However, not all heroes get the desired result in the end, because only with the right choice of methods of upbringing influence of the father and mother, the characters of Ukrainian folk tales get a happy ending.
doi:10.24919/2308-4863/34-4-40 fatcat:6ogxm3z5e5fopeopec77yrvuwe