Bebek Yahut Hakk-ı Karar Üzerine Düşünceler

Bilge ERCİLASUN
2021 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)  
BEBEK YAHUT HAKK-I KARAR ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER  Bilge ERCİLASUN  Öz: Mehmet Âkif, Türk milletinin 20. yüzyılın başlarında yaşadığı bütün problemlere dikkatini yöneltmiş, çözümler üretmiş, yazdığı manzumelerle toplumda geniş yankılar uyandırmış kuvvetli bir şairdir. Onun bütün düşünceleri, yorum ve teklifleri Safahat adlı eserinde yer alır. Mehmet Âkif hayatın her yönüyle ilgilenmiş, toplumsal manzumelerinin yanında ferdî ve tasavvufi şiirler de yazmıştır. Bu yazıda onun Bebek yahut Hakk-ı
more » ... adlı manzum hikâyesi üzerinde duruluyor. Âkif bu şiirde küçük kızlarının oyuncak bebek karşısındaki tavırlarını eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Yazıda manzumede dikkati çeken bazı şekil ve muhteva özellikleri ele alınmaktadır. Bunlar şöyle özetlenebilir: Diyaloglarda ve anlatımda görülen tabiilik ve nesir ifadesine yakınlık, aruzun konuşma diline uydurulması, şiire hâkim olan mizahi bakış, çocuğun iç dünyasına gösterilen hassasiyet.
doi:10.20427/turkiyat.1031139 fatcat:t5r2oldfhvfmvbjr26vukoqnyq