Development algorithm operation of multicomponent system system to support decision-making in assessing the reliability of air separation plants

E. D. Chertov, E. G. Spiridonov, I. Yu. Akulov, I. A. Avtsinov
2016 Vestnik Voronežskogo Gosudarstvennogo Universiteta Inženernyh Tehnologij  
doi:10.20914/2310-1202-2016-3-128-134 fatcat:nxpdkoqlenfsvlc3tpdkrb3j5a