UNIVERSITATEA DE STAT "ALECU RUSSO" DIN BĂLȚI FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE CATEDRA DE DREPT PUBLIC CATEDRA DE DREPT PRIVAT GHID METODIC PRIVIND ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE LICENȚĂ (Ediția a II-a revizuită) Bălți-2018

Victoria Țarălungă
unpublished
fatcat:57mqs7jbvnhc5bfrczkkazahxu