The influence of rib shapes on its realization in drawing process with elastic tool
Wpływ kształtu żeber na ich odwzorowanie w procesie tłoczenia stemplem elastycznym

Mariusz Krakowski, Jarosław Bartnicki
2018 Mechanik  
doi:10.17814/mechanik.2018.12.191 fatcat:gmxvbf6esfelxfqdtns7sgpomy