Nogle upåagtede kilder til P.F. Suhms bibliotek

Harald Ilsøe
1995 Magasin fra Det Kongelige Bibliotek  
Nogle upåagtede kilder til P.F. Suhms bibliotek af fhv. seniorforsker, cand.mag. Harald Ilsøe Suhms store bibliotek blev som måske bekendt erhvervet 1796 af Det kongelige Bibliotek, hvor benyttere af den aeldre bestand ikke sjaeldent støder på hans ejer maerke i bøger og håndskrifter. Det daekkede alle fagområder og indtager en saerlig plads i dansk bibliotekshistorie, ikke så meget ved sin størrelse som ved at Suhm generøst stillede det til rådighed for offentligheden en snes år før Det
more » ... s år før Det kongelige Bibliotek blev åbnet for publikum. Udlånstiden var normalt en måned, og der stilledes ikke andre betingelser til lånerne end kvittering for de udleverede bøger. At der hermed blev opfyldt et behov fremgår af, at antallet af bøger, der konstant var i udlån til laeserne "af alle Borgerklasser, Kiøn og Aldre", plejede at beløbe sig til ca. 1.500. Dette er, hvad en af Suhms samtidige har meddelt, og det er ganske karakte ristisk for det kendskab, man i dag har til Suhms bibliotek, at denne og andre vaesentlige oplysninger stort set beror på samtidige udtalelser. De udlånsprotokoller, der blev ført, er gået tabt ligesom de af Suhm opbevarede regninger, der ved for handlingerne om salget til Det kongelige Bibliotek dokumenterede, at han havde anvendt over 120.000 rigsdaler på bogkøb. Da der heller ikke findes en katalog over biblioteket, foreligger der intetsomhelst, der giver overblik over dets omfang eller størrelsen af dets indhold. Det eneste aktmaessige holdepunkt er en tilfaeldigt bevaret accessionskatalog med købspriser for årene 1785-89.' Siden Chr. Bruun i 1898 publicerede sin grundige biografi af Suhm, er der stort set ikke fremkommet nye bidrag til Suhm-bibliotekets historie. Da 200-året nu er i sigte for dets indlemmelse i Det kongelige Bibliotek, benyttes lejligheden til at fremdrage nogle hidtil upåagtede kilder for at gå det lidt naermere på klingen, hvad angår dets størrelse og modtagelse i Det kongelige Bibliotek.
doi:10.7146/mag.v10i3.66408 fatcat:5e2jcdkllrbv5gecoccrjkjbyu