Sweden's economic outcomes in 2000–2013 and the euro adoption problem
Wyniki gospodarcze Szwecji w latach 2000–2013 a problem wprowadzenia euro

Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol
2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
doi:10.17951/h.2015.49.1.113 fatcat:ob3juvyqlrgidi425p3x4xj2xm