Improving the efficiency of Creep Feed Grinding aircraft Inconel alloys
Zwiększanie wydajności szlifowania CFG stopów lotniczych Inconel

Łukasz Żyłka
2015 Mechanik  
Procesem często stosowanym w wytwarzaniu części lotniczych jest szlifowanie CFG. W pracy przedstawiono sposoby poprawy wydajności szlifowania stopów Inconel. Przebadano proces obciągania ściernicy, różne materiały ścierne, strategie szlifowania oraz sposób doprowadzenia chłodziwa i określono warunki obróbki zapewniające poprawę wydajności. SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, CFG, wydajność szlifowania, stop Inconel CFG is a process which if often used in the manufacture of aircraft parts. The paper
more » ... parts. The paper presents ways to improve efficiency of grinding Inconel alloys. There were tested grinding wheel dressing, different abrasives, grinding strategies and the methods of delivering coolant and determined machining conditions which ensuring efficiency improvement.
doi:10.17814/mechanik.2015.12.603 fatcat:yu77ubg3kvhqzfyc7djpig7hhm