NON-MALLEABLE RANDOMNESS EXTRACTORS
NIEKOWALNE EKSTRAKTORY LOSOWOŚCI

Konrad DURNOGA
2014 National Security Studies  
Ekstraktory losowości należą do jednego z głównych nurtów badań współ- czesnej kryptografii teoretycznej. Zadaniem tych deterministycznych funkcji jest przekształcenie źródeł słabej losowości w takie, których rozkład jest bliski rozkładowi jednostajnemu. W pracy przedstawiona jest teorioliczbowa konstrukcja ekstraktora o pewnych szczególnych własnościach – ekstraktora niekowalnego. Wynik ten stanowi udoskonalenie warunkowego rezultatu Y. Dodisa i in. opublikowanego na prestiżowej konferencji FOCS'11.
doi:10.37055/sbn/135232 fatcat:qdzxlc43pjecxdo5kvgzmqh7ga