Sestavení konsolidované účetní závěrky při existenci cyklického ekonomického propojení účetních jednotek

Marie Zelenková
2015 Český finanční a účetní časopis  
Příspěvek se zabývá sestavením konsolidované účetní závěrky za takovou skupinu podniků, ve které existuje cyklické propojení tří samostatných účetních jednotek a v této souvislosti upozorňuje na možná úskalí při vykázání konsolidovaného vlastního kapitálu a akcií či podílů, které byly v rámci skupiny emitovány a zároveň jsou zcela nebo částečně ve skupině drženy. Příspěvek se snaží nalézt odpovědi na dvě zásadní otázky, a to v jaké výši v těchto případech vykázat celkovou výši vlastního
more » ... a jakým způsobem zobrazit tyto uvnitř skupiny držené a zároveň některou z účetních jednotek ve skupině emitované akcie (či podíly). Dopad navrženého řešení do konsolidované účetní závěrky je názorně zobrazen na ilustrativním příkladu.
doi:10.18267/j.cfuc.448 fatcat:utu5ypyt5fdk7axt2s7i273r7q