Analiza zależności kształtowo-wymiarowych zgrzein garbowych w elementach przeniesienia napędu wykonanych technologią MIAB

Marcin Korzeniowski, Tomasz Piwowarczyk, Paweł Kustroń, Andrzej Ambroziak, Zygmunt Mikno, Maciej Kozioł, Sławomir Krzywański, Dariusz Jabłoński
2016 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych i badań eksperymentalnych połączeń garbowych typu rurablacha, występujących w układzie przeniesienia napędu pojazdu samochodowego. Zbadano wpływ materiału oraz geometrii garbu (jego średnicy, głębokości przetłoczenia i grubości blachy w miejscu garbu) na mechanizm tworzenia połączenia, w aspekcie zastosowanych parametrów procesu. Wyniki analizy numerycznej potwierdzono przeprowadzając badania makroskopowe. W toku
more » ... toku przeprowadzonych prac stwierdzono, iż dla połączenia, w którym grubość blachy oraz głębokość przetłoczenia garbu jest mniejsza, powstaje zgrzeina pierścieniowa, którą wyeliminować można poprzez zastosowanie programu zgrzewania typu "slope" -z proporcjonalnym narastaniem prądu zgrzewania. Wykorzystanie programu "slope" oraz zmiana geometrii garbu umożliwiło uzyskanie prawidłowej zgrzeiny na całej powierzchni garbu. Słowa kluczowe: zgrzewanie łukiem wirującym; optymalizacja procesu zgrzewania garbowego; modelowanie MES procesu zgrzewania
doi:10.26628/ps.v88i8.639 fatcat:uuzw5cvqozdnlmictxouj7g664