CHARACTERISATION OF DIFFERENT TARGET-ION SOURCE UNITS FOR THE PRODUCTION OF RADIOACTIVE ION BEAMS BY THE ISOL METHOD

Lucian Stroe
2011 U.P.B. Sci. Bull., Series A   unpublished
Articolul descrie în amănunţime una dintre metodele cel mai folosite pentru studierea proprietăţilor diferitelor combinaţii dintre ţinta fisionabilă şi sursa de ioni folosite în producerea de fascicule radioactive prin metoda ISOL. Sunt detaliate tehnicile folosite pentru măsurarea randamentelor de producţie pentru izotopii diferitelor elemente chimice, precum şi a proprietăţilor ansamblului ţintă-sursă de ioni din punct de vedere al rapidităţii de emisie a acestora. The paper describes in
more » ... l one of the methods often used to investigate the properties of various fission target-ion source assemblies for the radioactive ion beams production by the ISOL method. The techniques used for the yield measurements of the isotopes of various chemical elements, as well as for the release time properties of the target-ion source assembly measurements, are detailed.
fatcat:rt6q6rlz7vgbha3vaaj2g64ilq