ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ АЛЬБУМІНОВОГО СИРУ УРДА

О. Я. Білик, Г. В. Дроник
2014 Harčova Nauka ì Tehnologìâ  
Харчова наука і технологія 36 4(29)*2014 14. Назаренко, Ю.В. Біотехнологія кисломолочного сиру дитячого харчування з подовженим терміном зберігання [Текст] // Харчова наука і технологія. -Одеса. -ОНАХТ. -№ 2. -2011. -С. 41-45. 15. Авершина, А.С. Обгрунтування вибору монокультур Lbc. acidophilus для удосконалення технології напою кисломолочного для дитячого харчування «Біолакт» / А.С. Авершина, Н.А. Ткаченко // Програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і
more » ... студентів «Наукові здобутки молоді -вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 10-11 квітня 2014 р. -Київ: НУХТ, 2014 р. -Ч.1. -С. 505-507. 16. Ткаченко, Н.А. Визначення антагоністичної й протеолітичної активності бакконцентратів монокультур Lbc. acidophilus безпосереднього внесення / Н.А. Ткаченко, А.С. Авершина, Ю.С. Українцева // Програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді -вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 10-11 квітня 2014 р. -Київ: НУХТ, 2014 р. -Ч.1. -С. 512-513. 17. Заквашувальні композиції для дитячих кисломолочних продуктів з підвищеними протеолітичними властивостями / Ткаченко Н.А., Назаренко Ю.В., Авершина А.С., Українцева Ю.С. // Восточно-Европейский журнал передових технологий. -№ 2/12 (68). -2014. -С. 66-71. 18. Дідух, Н.А. Визначення протеолітичної активності заквашувальних композицій для виробництва білкових молочних продуктів функціонального та спеціального призначення / Н.А. Дідух, Л.О. Молокопой, Ю.В. Назаренко // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: Зб. наук. праць ХДУХТ. -Харків. -2010. -Вип. 1 (11). -С. 329-335. Анотація. Проведено оцінку біологічної цінності альбумінового сиру урда, виготовленого з сумішей сироваток з овечого і коров'ячого молока. Проаналізовано амінокислотний склад і амінокислотний скор сиру урда, а також ступінь перетравлювання білків. Встановлено, що лімітуючими амінокислотами є метіонін+цистин і фенілаланін+тирозин. Досліджено, що найвищий ступінь перетравлювання спостерігався у альбуміновому сирі, виготовленого з суміші сироваток з овечого і коров'ячого молока у співвідношенні 1:1 на 6-ій годині інкубації, де відповідно він становив 48,36 мг тирозину/г білка.
doi:10.15673/2073-8684.29/2014.33593 fatcat:jt4fsqcwjrampofgobaorg45ra