КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТУ «РЕСВЕРАЗИН» В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ

N. O. Hevkalyuk
2018 Vіsnik Naukovih Doslіdžen'  
Захворювання пародонта – сьогодні одне із найпоширеніших уражень організму людини. За даними ВООЗ (1990), від 55 до 98 % дорослого населення планети має патологію пародонта, найвищий рівень захворюваності зареєстровано в осіб 15–19 років (55–89 %) та 35–44 років (65–98 %) [1, 3, 6]. Висока поширеність, несприятливий вплив вогнищ пародонтальної інфекції на стан порожнини рота та організм у цілому, високий рівень ускладнень, пов'язаних із функціональними та морфологічними порушеннями внаслідок
more » ... еннями внаслідок втрати зубів, – все це визначає актуальність даної проблеми.Мета дослідження – оцінити клінічну ефективність препарату "Ресверазин" у складі комплексного лікування генералізованого пародонтиту.Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 43 пацієнти, хворі на хронічний генералізований пародонтит. Оцінку стану пародонта проводили за клінічними ознаками. Для оцінки гігієнічного стану порожнини рота використовували індекси Green–Wermillion, ОНІ-S, Silness–Loe, Stallard, пародонтологічні індекси: РМА, ПІ, індекс кровоточивості за Мuhlleman. Визначення і підрахунок індексів проводили за загальноприйнятими методиками. Пацієнтам основної групи в комплексній терапії призначали препарат "Ресверазин" по 1 капсулі 2 рази на добу. Курс лікування становив 2 місяці.Результати дослідження та їх обговорення. Дані клінічних досліджень, які ми отримали, послугували обґрунтуванням для впровадження в медичну стоматологічну практику лікування генералізованого пародонтиту (ГП) фітопрепаратом "Ресверазин". Включення до комплексної терапії хворих на пародонтит препарату "Ресверазин" сприяло підвищенню ефективності проведеного етіотропного, патогенетичного та симптоматичного лікування хворих, що забезпечило клінічно виражені ознаки стабілізації пародонтиту та швидший перехід ГП у стадію ремісії. Позитивний клінічний результат отриманий за основними критеріями ефективності, які заключались у зменшенні симптомів запалення – гіперемії, набряку та кровоточивості міжзубних сосочків і маргінальної частини ясен. Тенденція до зменшення ознак запалення за клінічними, суб'єктивними даними, підтвердилась позитивною динамікою показника поширеності запаленнятканин пародонта (РМА). Зниження значення інтегративного пародонтального індексу відбувається переважно за рахунок зменшення тяжкості симптоматичного гінгівіту та глибини пародонтальних кишень. У результаті проведеного лікування настає нормалізація функціональних адаптаційно-компенсаторних реакцій, що підтверджується нормалізацією показників – гігієнічними індексами Green–Wermillion, ОНІ-S, Silness–Loe, Stallard та пародонтальними індексами: папілярно-маргінально-альвеолярним (РМА), індексом кровоточивості за Muhlleman, пародонтальним індексом (ПІ).Висновки. Результати клінічного дослідження свідчать про необхідність застосування фітопрепаратів, зокрема фітопрепарату "Ресвератрол", із протизапальною, антиангіогенною, імунотропною, антиоксидантною дією в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.
doi:10.11603/2415-8798.2017.4.8321 fatcat:hz7zecq5zvdrtput6rjcqrtwpm