Analysis Models and Methods of Implementation of Investment Company

V.I. Yashchuk, R.I. Pidstryhach
2016 Scientific Bulletin of UNFU  
Національний лісотехнічний університет України Серія економічна 292 Висновки. В Україні галузь птахівництва динамічно розвивається, має достатній експортний потенціал. Для подальшого розвитку доцільно створювати вертикально інтегровані системи, в межах яких розвивати матеріально-технічну базу, залучати інвестиції, впроваджувати ресурсозберігаючі технології, розвивати збут і виходи на світові ринки. Для здійснення ефективної зовнішньоекономічної діяльності потрібно моделювати та вирішувати
more » ... та вирішувати задачі її оптимізації, з урахуванням специфіки тарифного та нетарифного регулювання на ринках різних країн та моделювати шляхи мінімізації впливу цих бар'єрів. Одночасно підприємству потрібно оптимізовувати модель ціноутворення та модель управління. Література
doi:10.15421/40260645 fatcat:bo54l7h6hjh6xioozxgoidzf3a