Συμβολή στην αντικεραυνική προστασία πλοίου υπό καταπόνηση θετικής πολικότητας [article]

Μάρκος Γεωργόπουλος, National Technological University Of Athens
2021
doi:10.26240/heal.ntua.21118 fatcat:7zhbxdhcp5dqjmatmheh5jy4ge