Influence of well structure on efficiency of organic light-emitting diodes

Zhu Hai-Na, Xu Zheng, Zhao Su-Ling, Zhang Fu-Jun, Kong Chao, Yan Guang, Gong Wei
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.8093 fatcat:2taa5vmisnccndgk53ljiyzuge