The topic of medication non-adherence of geriatric patient and its solution during the individual consultation
Problematika non-adherence k léčbě u staršího pacienta a její řešení při individuální konzultaci ve veřejné lékárně

Jana Šolínová, Josef Malý
2016 Praktické lékárenství  
¹Lékárna U Zlatého hada, Cvikov ²Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové ³Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha Individuální konzultace v lékárně poskytují vhodné podmínky pro identifikaci a řešení lékových problémů. Často se vyskytujícím lékovým problémem je non-adherence k léčbě. Cílem sdělení je na příkladu kazuistiky staršího pacienta ukázat možnost záchytu a řešení non-adherence pacienta ke zvolené farmakoterapii při poskytování
more » ... ři poskytování farmaceutické péče ve veřejné lékárně. Klíčová slova: farmaceutická péče, konzultační činnost, veřejná lékárna, management lékových problémů, adherence. The topic of medication non-adherence of geriatric patient and its solution during the individual consultation in a community pharmacy Individual consultations in a community pharmacy provide appropriate conditions for identifying and solving drug-related problems. Medication non-adherence is frequently occurred drug-related problem. The aim of this geriatric case report is to present the possibility of detection and solution of non-adherence to the selected pharmacotherapy during the pharmaceutical care in community pharmacy.
doi:10.36290/lek.2016.027 fatcat:licmf3wkpvbx7jq46yzjpmmyce