DISSETÈ CONGRÉS DE METGES I BIÒLEGS DE LLENGUA CATALANA El Museu d'Història de la Medicina de Catalunya: La construcció d'un nou projecte de preservació patrimonial i de promoció de les ciències de la salut

Fundació Alsina, Bofill, Ed, Alfons Zarzoso
2007 unpublished
Introducció L a fundació, a finals dels anys 1970, del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya va suposar la creació al nostre país d'una de les primeres institucions decidida a explicar, des d'un punt de vista museològic, la relació entre la ciència i la cultura occiden-tals mitjançant el marc geogràfic català. Aquesta fou una aposta pionera quant a la recepció dels nous procediments i rumbs de la museologia científica, l'ànima de la qual fou el professor d'Història de la Medicina Felip
more » ... la Medicina Felip Cid. Aquest fet va situar la creació del Museu en els nous paràmetres centrats en comunicar la ciència en el seu context a la societat, en obrir les portes del desenvolupament de la medicina, de manera entenedora, a tota la població, més enllà de l'edat i dels coneixements d'aquesta. La data d'inauguració del Museu no fou casual. D'un costat, els anys setanta foren un temps d'eclosió d'altres fórmules muse-ològiques semblants arreu d'Europa, en especial a França amb el 09 Zarzoso.qxp
fatcat:64vfinkcy5dqjhxn7mnvikw6he