VITREOUS HEMORRHAGE

Rodica Lascu
unpublished
Vitreous hemorrhage (VH) is the accumulation of blood in the vitreous chamber or in the space produced by vitreous detachment; it can be preretinal (subhyaloid) or in the entire vitreous. VH is one of the most common causes of decreased visual acuity. VH may be located in the anterior, middle or posterior vitreous or in the entire vitreous. Clinical examination is very important as VH is an ocular emergency, due to the dramatic decrease of the visual acuity that can occur sometimes, which is
more » ... ated to the degree of bleeding and added injuries. VH treatment includes: conservative-medical treatment; causative etiologic treatment. In posttraumatic VH, invasive surgery with YAG laser is indicated; surgical treatment-pars plana vitrectomy; treatment of complications. Cuvinte cheie: decolare posterioară de vitros, neovascularizaţie retiniană, transvazare sanguină, retinopatia diabetică proliferativă, ultrasonografia B, glaucom secundar hemolitic Rezumat: Hemoragia vitreană (H.V.) este acumularea de sânge în camera vitreană sau în spaţiul produs prin detaşarea vitrosului, putând fi preretiniană (subhialoidiană) sau în tot vitrosul. H.V. este una din cele mai frecvente cauze de scădere a A.V. H.V. poate fi localizată în vitrosul anterior, mediu, posterior sau în tot corpul vitros. Examenul clinic este foarte important pentru că H.V. este o urgenţă oculară, prin scăderea uneori dramatică a A.V., scăderea vederii fiind legată de gradul hemoragiei şi leziunile adăugate. Tratamentul HV cuprinde: Tratamentul conservator-medical; Tratamentul cauzal, etiologic; În H.V. posttraumatică este indicată chirurgia neinvazivă cu laser YAG; Tratamentul chirurgical-vitrectomia în pars plana; Tratamentul complicaţiilor.
fatcat:pg4du566encjngp3yxs4zosmfy