Autor odwiedzał takie książnice, jak: Biblioteka Narodowa w Warszawie

Jerzy Jarowiecki
1976 Biblioteka Jagiellońska w Krakowie   unpublished
Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Księgarnia Akademicka, Kraków-Wrocław 2008, 502 s. Lwów od wieków pozostaje dla polskiego społeczeństwa miastem bliskim, wręcz rzec można krajowym. Pod koniec XVIII wieku był prowincjonalnym miasteczkiem, posiadającym dwadzieścia parę tysięcy mieszkańców i nie liczący się w świecie nauki uniwersytet. W XIX wieku, zwłaszcza w jego drugiej połowie, stał się pręż-nym ośrodkiem politycznym, kulturalnym i naukowym, z uniwersytetem rangi eu-ropejskiej.
more » ... stały słynne szkoły naukowe: lekarska, filozoficzna, matematyczna i historyczna. Równie silne stały się politechnika i akademia rolnicza. Był stolicą trzech arcybiskupstw katolickich (łacińskiego, greckokatolickiego i ormiańskiego). W 1890 r. aż 45% zawodowo czynnych mieszkańców utrzymywało się z profesji in-teligenckich. Słynął ze znakomitej prasy, sprawnie realizującej swą misję w grodzie nie tylko wieloetnicznym, lecz także wielowyznaniowym. Książka Jerzego Jarowieckiego, jaka ukazała się nakładem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", to kompendium wie-dzy o polskich periodykach lwowskich do 1945 roku. Składa się aż z 29 rozdziałów, nie licząc wprowadzenia, zakończenia, bibliografii, indeksu osób i indeksu tytułów prasowych wydawanych we Lwowie. Jej wartość nie polega tylko na obszerności opisu, lecz na bogactwie faktograficznym i analitycznym. Czytelnik otrzymuje książ-kę o historii prasy jednego z najważniejszych ośrodków miejskich kraju w przeszło-ści, dowiaduje się, jakie są jej tytuły, idee im towarzyszące i sposoby określające ich funkcjonowanie. Podstawą opisu prasy jest wiara w decydującą jej rolę w kształto-waniu postaw i zachowań społecznych. We wprowadzeniu zostały przedstawione źródła, na których opiera się to cen-ne dzieło. Parędziesiąt różnych materiałów dobranych skrzętnie i wnikliwie stało się solidną bazą tego opracowania. Z ważniejszych warto tu wymienić takie jak: seria Historia Prasy Polskiej pod redakcją Jerzego Łojka obejmująca tomy: J.
fatcat:zxpxa4nkujgjlilwah5r23tw3i