Economia seria Management Food industry in the Romanian economic system Industria alimentară în sistemul economic românesc

Lucian Bunghez
The Ninth International Conference "Investments and Economic Recovery   unpublished
The global economic instability, at international level, but mainly the Romanian economic crisis, has also affected food industry in an alarming way. In this context, the paper approaches several aspects regarding the possibilities food industry can provide in the field of new jobs creation, the demographic policy, the policy of balance of the relationship between generations, the social policies etc. To this effect, a series of possibilities to recover and increase the economic efficiency are
more » ... mic efficiency are suggested, as follows: supporting the reorganization and restructuring of the Romanian companies in the field, promoting the partnership with managers from countries economically developed, promoting an agro-food industry based on knowledge, drafting some strategic objectives of development both under circumstantial and normal conditions etc. Rezumat Instabilitatea economică globală, la nivel internaional, dar în mod special criza economică românească, a afectat în mod alarmant şi industria alimentară. În acest context, în materialul prezentat, se abordează câteva aspecte referitoare la posibilităile pe care le poate oferi industria alimentară în domeniul politicii creării de noi locuri de muncă, politicii demografice, politicii echilibrului raportului dintre generaii, politicilor sociale etc. În acest sens se propun o serie de posibilităi de redresare şi creştere a eficienei economice în industria alimentară, cum ar fi: sprijinirea reorganizării şi restructurării firmelor româneşti din domeniu, promovarea parteneriatului cu manageri din ări dezvoltate din punct de vedere economic, promovarea unei economii agroalimentare
fatcat:yrq5pva6zjdghia4aw36omu2cy