Zonguldak Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine İsteğe Bağlı Kürtaj Nedeniyle Başvuran Gebelerin Aile Planlaması Pratikleri Açısından Değerlendirilmesi

İsa şükrü Öz, Anıl Turhan Çakır, Burak Ün, Besim Haluk Bacanakgil
2019 Medical Journal of Western Black Sea  
Amaç: Hastanemize isteğe bağlı gebelik sonlandırması için başvuran gebelerin aile planlaması açısından değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Nisan 2018 ile Temmuz 2018 arası zaman diliminde isteğe bağlı kürtaj olmak için hastanemize gelen 30 gebe kabul edildi. Gebelerin yaş, gravida, parite düşük, kürtaj öyküleri, isteğe bağlı kürtaj öncesi kullandıkları korunma yöntemleri, isteğe bağlı kürtaj olma sebepleri, kürtaj sonrası korunma yöntemi tercihleri, eğitim düzeyleri, önce
more » ... eyleri, önce kullandıkları korunma yöntemini bırakma sebepleri, korunma yöntemleri hakkında kimden bilgi aldıkları kayıt altına alınmıştır. Bulgular: Ön lisans ve lisans mezunu olanlarda gravida ortalaması (2,59 ± 0,51), ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olanlara 3,23 ± 0,6 göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha düşüktü.(p=0,015). İlkokul, ortaokul ve lise mezunu olan 13 vakanın 8'inde (%61,5) kürtaj nedeni en yüksek olarak geçim sıkıntısı; ön lisans ve lisans mezunu olanlardan 17 vakanın 6' sında (%35,3) ise annenin çalışıyor olması olarak belirtilmiştir. İstenmeyen gebelik, geçim sıkıntısı, çocuk istememe, annenin çalışıyor olması, küçük çocuk olması ve hastalık gibi kürtaj nedenlerinin eğitim seviyesi ile ilişkilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmüştür (p=0,002). Sonuç: Halka verilecek aile planlaması eğitimleri özellikle geçim sıkıntısı olan bölgelerde hayati öneme sahiptir.
doi:10.29058/mjwbs.2019.1.2 fatcat:omf3wqlbgfer3gae6g57x66mde