Chinese postman problem approach for a large-scale conventional rail network in Turkey

2017 Tehnički Vjesnik  
Original scientific paper Every year, railways are inspected periodically to examine the status of rail tracks and ensure the safety of train operations of the railroad networks in Turkey. These inspection projects must be performed by several specialized machines with large and expensive equipment. Finding the optimum route of inspection machines that control through travelling all lines is critically important in terms of cost and distance. In current practice, determining the route of these
more » ... achines is largerly manual and primarily relies on the knowledge and judgment of experts. This paper proposes Chinese Postman Problem (CPP) to solve the inspection machine routing problem. The objective is to minimize the total travel distance on the railroads by finding the shortest route. The proposed model is applied to a large-scale real world problem. Compared to the current practice the proposed approach significantly outperforms the reduced objective value by 20,76%. Primjena pristupa "problem kineskog poštara" na široku mrežu turske željeznice Izvorni znanstveni članak Svake se godine željezničke pruge periodički pregledavaju zbog ispitivanja stanja tračnica i osiguranja sigurnosti vlakova u Turskoj. Takvi se projekti moraju obaviti s nekoliko specijaliziranih lokomotiva i skupom opremom. Pronalaženje optimalnog puta takve lokomotive, vozeći na svim prugama, od bitne je važnosti zbog troškova i udaljenosti. U postojećoj praksi, određivanje rute tih lokomotiva uglavnom je manualno i oslanja se prvenstveno na znanje i procjenu stručnjaka. U ovom se radu za rješavanje problema usmjeravanja prometa inspekcijskom lokomotivom, predlaže "problem kineskog poštara" -Chinese Postman Problem (CPP). Cilj je minimizirati ukupnu prijeđenu udaljenost pronalaženjem najkraćeg pravca. Predloženi je model primijenjen na veliki problem u stvarnom svijetu. U usporedbi s postojećim stanjem predloženim se modelom smanjuje prijeđeni put za 20,76%. Ključne riječi: određivanje smjera; pregled željezničke pruge; problem kineskog poštara
doi:10.17559/tv-20151231153445 fatcat:3njgtfu3afgmfkk37mbyqhcway