Identity Retrieval and Development in the Conflict of Paradigmatic Dichotomy

Lina Bairašauskienė
2019 Pedagogika  
Klaipėdos universitetas, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, Pedagogikos katedra, S. Nėries g. 5, Anotacija. Straipsnyje aptariamas dichotominis požiūris į tapatybės sampratą bei jos ugdymo perspektyvas. Šis procesas nėra baigtinis, todėl tapatybės ugdymas gali kisti laike bei erdvėje, tampdamas (ne)sąmoninga veikla, apimančia socialines patirtis, realius ir idealizuotus lūkesčius, grindžiamus aš ir kito santykiu. Siekta išsiaiškinti, kaip kito požiūris į tapatybės ugdymą kelių
more » ... ugdymą kelių paradigmų sankirtoje. Atlikta kokybinė turinio analizė atskleidė, kad nuomonių pliuralizmas įgalina ieškoti naujų atsakymų, padedančių individui ugdyti savąjį tapatumą ir tokiu būdu kurti santykį su savimi ir visuomene.
doi:10.15823/p.2019.135.5 fatcat:d3csjk3c6jfh5h4gmo52xv7dw4