FAKTAJordbruk Sammanfattar aktuell forskning • Nr 13 1999

Olle Pettersson
unpublished
Uthålligt bruk av naturen • Begreppet hållbar utveckling har nu slagit rot inom stora delar av naturbrukssektorn-från ideella föreningar till storföretag, kooperation och forskning. • Vid allt brukande av naturen i form av odling, djurhållning eller skogsbruk, kan man ställa frågor om verksamhetens uthållighet på kortare eller längre sikt. • Exemplen i detta Fakta visar hur begreppet fungerar som sammanfattande politiskt slagord, men också hur det kan definieras i konkreta sammanhang där det
more » ... mmanhang där det används, t.ex. i form av nyckeltal. • Olika synsätt kring uthållig utveckling kan bero på frånvaron av en tydlig definition, men också på olika värderingar av vilka problem som är viktigast. • Diskussionen om den hållbara, eller uthålliga, utvecklingen blir meningsfull först om man är medveten om begreppets skiftande karaktär. Illustration: Peter Roberntz
fatcat:cejgewr2ybcr5docmujde4s2vu