Mingel i paus online [article]

Ulf Olsson
2021
Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar. Det här designmönstret är ett förslag hur en lärare kan arbeta med kursdesign,
more » ... llt i den lärplattform som Stockholms universitet, kallad "Athena".This is a design pattern created in conjunction with a development project at the Center for the Advancement of University Teaching at Stockholm University. The project aims at developing educational practice for university teachers who work with learning managementplatforms enabling them to plan and organize their teaching. Design patterns are an established method of identifying and mapping educational problems in order to offer solutions. This design pattern is a proposal how a teacher can work with course design, especially in Stockholm University learning platform "Athena".
doi:10.17045/sthlmuni.16766707.v1 fatcat:c7vantcflbg7fim7kc7gdfgtuq