RESEARCH OF MAIN FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY LEACHATE TREATMENT

M.V. Degtyar, O.M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economics, H.Р. Galkina, O.M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economics
2019 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences  
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРАТУ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У статті оцінені масштаби проблеми, пов'язані з експлуатацією полігонів твердих побутових відходів. Проведений аналіз нормативно-технічної бази в галузі відходоповодження. Оцінений реальний стан та кількість полігонів твердих побутових відходів в Україні, проведений моніторинг масштабів впливу на
more » ... ії, які знаходяться під об'єктами накопичення відходів. Полігони твердих побутових відходів (далі, ТПВ) є причиною відчуження земель і значним негативним фактором, що впливає на об'єкти довкілля. Сім відсотків території України становлять сміттєзвалища, з яких менше 20% можна віднести до полігонів. Абсолютна більшість полігонів побудовані та експлуатуються без комплексу заходів, що знижують негативний вплив на навколишнє середовище. Досліджено фактори, що впливають на ефективність очищення фільтрату полігонів ТПВ, запропонована технологічна схема очищення фільтраційних вод полігонів. Особлива увага приділена біологічній стадії очищення. При очищенні специфічних, концентрованих стічних вод, особливу увагу слід приділити використанню екологічно безпечних, безреагентних методів очищення, зокрема методам біофільтрації. Апаратурним оформленням методу є біофільтри з різними модифікаціями, зокрема використання занурених біодисків. У статті оцінена ефективність запропонованої схеми, та ступінь її універсальності. В Україні очищення дренажних стоків полігонів фактично не відбувається. Вони або аккумулються у спеціальних накопичувачах, або перекачуються на очисні споруди для спільної обробки з комунальними стоками (після розведення), і лише в деяких випадках очищення здійснюється на локальних очисних спорудах. Основним завданням досліджень є розробка технології очищення, з врахуванням коливань якісного складу та нерівномірності утворення, для сприятливого санітарного стану прилеглих територій і, власне, об'єктів накопичення відходів. Ключові слова: полігон твердих побутових відходів, фільтрат, біодіски, коагулянт сульфат алюмінію, гідравлічна крупність.
doi:10.32838/2663-5941/2019.5-2/12 fatcat:uk2igy4db5ds5h4i2acxt4ehxe