Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος Αλεξιάδης και οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, 1912-1951. Σπουδή στις προϋποθέσεις συνύπαρξης Χριστιανών και Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, κατά τον 20ο αιώνα

Σωτήριος Δημητρίου Τερζής
2019
Η παρούσα μελέτη καταγράφει και αξιολογεί τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γενναδίου Αλεξιάδη και της ισραηλιτικής κοινότητας της πόλης, κατά την κρίσιμη ιστορική περίοδο 1912‐1951. Αξιοποιώντας τις πρωτογενείς εκκλησιαστικές πηγές και τις ερευνητικές τεκμηριώσεις των πορισμάτων της σύγχρονης βιβλιογραφίας, η μελέτη αποτυπώνει τον αντίκτυπο των πολιτικών γεγονότων στον εβραϊκό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης και διερευνά, τις αντιδράσεις της τοπικής Εκκλησίας και την
more » ... πική συμβολή του Γενναδίου στη διαμόρφωση των όρων και των προϋποθέσεων της συνύπαρξης μεταξύ Χριστιανών και Εβραίων. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των συναφών μελετών, που οριοθετούνται και νοηματοδοτούνται, αυτοτελώς, από το θεματικό μοτίβο του Ολοκαυτώματος, η έρευνα αυτή, με άξονα αναφοράς το έργο και την προσωπικότητα του Μητροπολίτη Γενναδίου, αποτελεί μία εκκλησιοκεντρική καταγραφή της αλληλοπεριχωρητικής συμπόρευσης των θρησκευτικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης, κατά τον 20ο αιώνα.
doi:10.26262/heal.auth.ir.287678 fatcat:3zzy4aixvrcolea3mbltklmo7m