Przedsiębiorczość i oczekiwania większych zarobków a ryzyko podjęcia działalności / Entrepreneurship and higher earnings expectations vs. risk of business set up

Tomasz Bernat
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Artur Grabowski: Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze sportu profesjonalnego / Freedom of business activity in the area of professional sport .
doi:10.15611/pn.2016.450.02 fatcat:4xvmofg3gbho3pxcb4c3hnsuba