Out-of-plane bending of masonry : behaviour and strength [article]

R Rob Van Der Pluijm, HS Harry Rutten, NG Shrive, CJWP Caspar Groot
1999
Citation for published version (APA): Pluijm, van der, R. (1999). Out-of-plane bending of masonry : behaviour and strength. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR528212 DANKWOORD Het onderzoek is uitgevoerd bij de vakgroep Constructief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde. Vanaf December 1994 tot en met 1998 heeft de Stichting Technische Wetenschappen (STW) het onderzoek gefinancierd onder projectnr. EBW.3367. Het proefschrift beschrijft ook delen van onderzoek
more » ... die zijn uitgevoerd in het kader van het nationale industrie-brede onderzoeksprogramma Constructief metselwerk, begeleid door het Civiel Technisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR), dat oorspronkelijk was ge'initieerd door het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) als het ERIK-project. Het KNB heeft separaat twee experimenten met grote metselwerkpanelen gefinancierd. Het uitgevoerde onderzoek leunde voor een belangrijk deel op experimenten en derhalve op de medewerkers van het Pieter van Musschenbroek-laboratorium. Hoewel bij tijd en wijle het hele lab voor mij bezig is geweest, wil ik met name Martien Ceelen noemen waarmee ik het meest intensief heb samengwerkt. Ik zou bladzijden vol kunnen schrijven over de discussies die ik met hem over de sturing van experimenten heb gevoerd. Uiteindelijk kwam Martien altijd met een kastje voorzien van knopjes te voorschijn waardoor de proeven uitgevoerd konden worden zoals ik dat wilde. De steun die ik van TNO heb gekregen doordat zij mij gedurende vrijwel de gehele onderzoeksperiode buiten de 'sterkte' hebben gehouden en de mogelijkheid om dit proefschrift te schrijven na mijn terugkeer bij TNO, mag niet onvermeld blijven. Ondanks dat het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot metselwerk in Nederland weinig traditie kent, heeft Harry Rutten door zijn breed wetenschappelijk inzicht en ervaring mij meer dan voldoende ondersteuning kunnen geven. De vele discussies die wij hebben gehad zijn hiervan 'stille' getuigen. Op de achtergrond kon ik ook altijd terecht bij Dick Hordijk die met zijn grote experimentele ervaring altijd als kritische klankbord wilde dienen. Ad V ermeltfoort wil ik bedanken voor de steun, inhoudelijk discussies maar ook voor de vele uren kletspraat waarmee ik de onvermijdelijke frustraties die met onderzoek gepaard gaan, kon lozen. Het belangrijkste was en is onze vriendschap die we in de afgelopen jaren opgemetseld hebben. Irene, Suzan en Bas, laat thuis komen, aileen eten, het was niet altijd even leuk. Irene, je geduld is vaak op de proef gesteld, het ego'isme dat het uitvoeren van onderzoek met zich mee brengt heb je altijd getolereerd. Ik ben dankbaar voor de ruimte die jullie mij hebben gegeven om mijn onderzoek te kunnen uitvoeren.
doi:10.6100/ir528212 fatcat:2osefmxxczd6pcjrx2tz5oorvi