Is Feuerstein's Instrumental Enrichment (FIE) a good method for social inclusion of poor Slovak children in school? A study focused on social and educational levels

Michal Kozubík, Svetlana Síthová, Alena Kajanová, Ivan Rác
2018 Kontakt  
sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, Nitra, Slovenská republika b Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Brno, Česká republika c Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd,
doi:10.1016/j.kontakt.2017.10.006 fatcat:o22imz3ovreftmqhwkqsjsfbve