Breeding Winter Oat (Avena sativa L.) Varieties with High Quality

Yüksel KAYA, Mevlüt AKÇURA
2021 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences  
Milli yulaf ıslah programının amacı, yüksek verimli, hastalıklara, kurağa, soğuğa, yüksek sıcağa dayanıklı ve farklı kullanıma (gıda, tane yem ve kaba yem) uygun yeni çeşitler geliştirmektedir. Bu amaca ulaşmak için 2008 ile 2012 yılları arasında verim, bölge verim ve tescil ön denemesi kademelerinde toplam 284 yulaf genotipi (232 hat ve 52 standart çeşit) yağışa bağımlı şartlarda test edilmiştir. Ardışık yulaf ıslah döngülerinde, yüksek verimli ve kaliteli genotipler seçilmiştir. Kalite
more » ... leri arasında, protein oranı (PO), yağ oranı (YO) ve hektolitre ağırlığı (HA) seleksiyon kriteri olarak tercih edilmiştir. Kalıtım derecesi (H) ve korelasyon katsayıları test edilen genotiplerin tane verimi (TV) ve kalite özellikleri için hesaplanmıştır. TV için H değeri düşük (0.38) fakat kalite özellikleri için orta (sırasıyla 0.66, 0.68 ve 0.57) düzeyde tahmin edilmiştir. Özelliklerarası korelasyon katsayıları incelendiğinde TV ile YO arasında, TV ile HA arasında ve YO ile HA arasında pozitif, TV ile PO arasında, PO ile YO arasında, PO ile HA arasında ise negatif önemli korelasyon katsayıları belirlenmiştir. İncelenen özellikler arasındaki olumsuz korelasyonlar ve düşük-orta H değerleri milli yulaf ıslah programının en önemli zorlukları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu zorlukları aşmak için ivedilikle yulaf melez bahçesinde yer alan ebeveynlerin (gen havuzu) karakterize edilmesi ve yeni yulaf materyalinin (yurt içinden ve dışından) melez bahçesine katılarak gen havuzunun genişletilmesi önerilebilir. Bu şekilde yüksek verimli ve kaliteli yulaf çeşidi geliştirme olasılığı artırılabilir.
doi:10.30910/turkjans.1002863 fatcat:v2yxg3vqgfeftobbpyavgafoe4