Подолання туберкульозу в Україні: Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки [article]

Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров'я України, Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я
2020 Zenodo  
Українською: [Подолання туберкульозу в Україні: Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я (ISSN 2707-9287), 2020;93(1):4-13. https://doi.org/10.5281/zenodo.4010923] Ключові слова: туберкульоз, державна стратегія, Україна, епідеміологія, смертність, мережа протитуберкульозних закладів, трирівнева лабораторна мережа з діагностики туберкульозу. In English:
more » ... vercoming tuberculosis in Ukraine: State strategy for the development of the system of anti-tuberculosis medical care for the population for 2020-2023. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services (ISSN 2707-9287), 2020;93(1):4-13. https://doi.org/10.5281/zenodo.4010923] Keywords: tuberculosis, state strategy, Ukraine, epidemiology, mortality, network of anti-tuberculosis institutions, three-level laboratory network for tuberculosis diagnostics.
doi:10.5281/zenodo.4011007 fatcat:usfjldwl7jgablsmj77kkxl3du