Kutadgu Bilig'in Transliterasyonuna Dair Bazı Meseleler (Mısır Nüshası)

Melek ÇUBUKCU
2020 ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities  
Bu çalışmada, Kutadgu Bilig'in üç değerli nüshasından biri olan Arap harfli Mısır nüshası hakkında birtakım yazım meselelerine değinilecektir. Çalışmada Kutadgu Bilig'in Mısır nüshasından hareketle, Reşit Rahmeti Arat'ın okuyuşunda ve tarafımca yapılan okumada ortaya çıkan farklı yazım özellikleri tespit edilecektir. Bu farklılıklar ünlüler ve ünsüzler olarak iki farklı grupta değerlendirilecektir. Bu çalışma için öncelikle, Reşit Rahmeti Arat'ın üç nüshayı da kapsayan metin yayınından Mısır
more » ... yayınından Mısır nüshasına ait olan kısımlar çıkarılmış ve Mısır nüshasına özgü bir metin oluşturulmuştur. Bunun için gerek metinden gerekse dipnotlardan faydalanılmıştır. İkinci okuma ise Arat'tan tamamen bağımsız olarak, tarafımca, yalnızca nüsha dikkate alınarak yapılmıştır. Verilen örneklerden ilki Reşit Rahmeti Arat'ın Kutadgu Bilig Metin yayınından alınmıştır. İkinci kısımdaki örnek ise kelimenin yazımının uygun olduğu düşünülen biçimidir. Verilen örneklerin yanına sırasıyla, kelimenin ait oldugu nüsha, sayfa sayısı, beyit ve satır nurmarası eklenmiştir. Ünlülerden /a/, /e/, /ı/, /i/, /o/, /u/ ve /ü/ ile ilgili örnekler tespit edilmiş olup, ünsüzler için ise yalnızca /d/ ve /z/ ünsüzleri ile ilgili örnekler bulunabilmiştir. Bu çalışma Kutadgu Bilig'in yalnızca bin beytini içermekte olup, ortaya çıkan örnek sayısının, nüshanın tamamına ait genelleyici bir yorum yapma şansını bize tanıdığını düşünmekteyim.
doi:10.46291/ispecijsshvol4iss5pp449-475 fatcat:ocmaodkrzzcgtj6nmlordqng3q